บ่อขยะอบต.ฟ้าห่วน หมู่2

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง - ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย - ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะอบต.ฟ้าห่วน หมู่2

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ อบต.ฟ้าห่วน จ.ยโสธร

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท.
ชื่อ อบต.ฟ้าห่วน จ.ยโสธร

ที่ตั้ง

บ้านฟ้าห่วน หมู่2 ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 15.34905 y : 104.39514
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด ไร่ 9 งาน ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2554
ห่างจากที่ตั้ง อปท. กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 3.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 3.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การเทกอง (Open Dump) จำนวน 3 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน