บ่อขยะอบต.โพนทัน

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 135.00 ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย 0.00 ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะอบต.โพนทัน

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ อบต.โพนทัน จ.ยโสธร

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท. อื่น
ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ จ.ยโสธร

ที่ตั้ง

บ้านโพนทัน หมู่ 1 ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 15.7151 y : 104.27212
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 11 ไร่ งาน ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2550
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 2 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 2.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 2.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การเทกอง (Open Dump) จำนวน 2 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ 80
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก 2 ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน