บ่อขยะอบต.นาสะไมย์

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง - ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย - ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะอบต.นาสะไมย์

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ อบต.นาสะไมย์ จ.ยโสธร

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท.
ชื่อ อบต.นาสะไมย์ จ.ยโสธร

ที่ตั้ง

บ้านนาสะไมย์ ต.นาสะไมย์ จ.ยโสธร 35000 อ.เมืองยโสธร

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 15.87269 y : 104.24109
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 9 ไร่ 2 งาน ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2544
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 1.6 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 3.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 3.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การเทกอง (Open Dump) จำนวน 3 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ 50
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก 3 ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน