บ่อขยะทต.ศรีแก้ว

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 120.00 ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย 0.00 ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะทต.ศรีแก้ว

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ ทต.ศรีแก้ว จ.ยโสธร

ที่ตั้ง

หมู่10 ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 16.14698 y : 104.3676
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด ไร่ 3 งาน ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2539
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 0.1 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 4.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 4.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การเผาในเตา จำนวน 4 ตัน/วัน
      ไม่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ
      เตาเผาขนาด จำนวน 350 กิโลกรัม/ชั่วโมง
      ระยะเวลาเดินระบบ จำนวน 8 ชั่วโมง

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน