บ่อขยะทม.ยโสธร

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง - ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย - ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะทม.ยโสธร

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ ทม.ยโสธร จ.ยโสธร

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท.
ชื่อ ทม.ยโสธร จ.ยโสธร

ที่ตั้ง

บ้านหนองแสง หมู่6 ต.สิงห์ อ.เมือง จ.ยโสธร อ.เมืองยโสธร 35000

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 15.79435 y : 104.25048
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 118 ไร่ - งาน - ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2543
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 15 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 67.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 67.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปหมักทำปุ๋ย จำนวน 27 ตัน/วัน
• การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill) จำนวน 40 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน