บ่อขยะทม.จันทบุรี

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 650,000.00 ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย 200.00 ตัน
ดําเนินการโดย บริษัทโชคชัยเอ็นไวรอนเม็นทอลจำกัด (80,000 ตัน/180 วัน)

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะทม.จันทบุรี

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน เอกชนดำเนินการ
ชื่อ บริษัท โชคชัยเอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท. อื่น
ชื่อ ทต.มะขามเมืองใหม่ จ.จันทบุรี

ที่ตั้ง

ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 12.653325 y : 102.181884
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 117 ไร่ งาน ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2538
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 12 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 250.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 250.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การเทกอง (Open Dump) จำนวน 250 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ 93.88
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก 1 ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย 91,250 ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน