บ่อขยะอบต.แก่งหางแมว

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง - ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย - ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะอบต.แก่งหางแมว

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ จ.จันทบุรี

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท.
ชื่อ จ.จันทบุรี

ที่ตั้ง

บ้านเขาส้มป่อย ต.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 13.012616 y : 101.931448
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 5 ไร่ งาน ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2563
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 7 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 25.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ 1.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 24.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• ปริมาณเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มีการคัดแยกที่สถานที่ จำนวน 20 ตัน/วัน
• การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill) จำนวน 4 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ 40
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก 4 ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย 950 ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน