บ่อขยะทต.ทรายขาว

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 6.00 ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย 0.00 ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะทต.ทรายขาว

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน เอกชนดำเนินการ
ชื่อ หจก.ฟิลด์เทคโนโลยี

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท.
ชื่อ จ.จันทบุรี

ที่ตั้ง

ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 13.113333 y : 102.235644
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 10 ไร่ งาน ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2534
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 0.5 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 12.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 12.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การเทกอง (Open Dump) จำนวน 8 ตัน/วัน
• การเผาในเตา จำนวน 4 ตัน/วัน
      ไม่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ
      เตาเผาขนาด จำนวน 2,000 กิโลกรัม/ชั่วโมง
      ระยะเวลาเดินระบบ จำนวน 5 ชั่วโมง

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ 50
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน