บ่อขยะทม.ชุมพร

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 52,380.00 ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย 0.00 ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะทม.ชุมพร

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ ทม.ชุมพร จ.ชุมพร

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท.
ชื่อ จ.ชุมพร

ที่ตั้ง

บ้านเขากล้วย หมู่10 ต.หาดพันไกร อ.เมือง จ.ชุมพร

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 10.54545 y : 99.11215
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 42 ไร่ งาน ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2544
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 15 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 130.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ 10.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 120.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การเทกอง (Open Dump) จำนวน 120 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ 100
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก 2 ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย 52380 ตัน