สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.ปากน้ำ

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 4,860.00 ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย 0.00 ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.ปากน้ำ

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ อบต.ปากน้ำ จ.ชุมพร

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท.
ชื่อ อบต.ปากน้ำ จ.ชุมพร

ที่ตั้ง

บ้านใน หมู่ 6 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 10.38748 y : 99.24501
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 6 ไร่ งาน 80 ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2540
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 6.1 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 15.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ 5.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 10.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การเทกอง (Open Dump) จำนวน 10 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ 100
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก 2 ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย 4860 ตัน