บ่อขยะทต.ระโนด

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 70.00 ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย 0.00 ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะทต.ระโนด

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ ทต.ระโนด จ.สงขลา

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท. อื่น
ชื่อ อบต.บ้านใหม่่ จ.สงขลา

ที่ตั้ง

บ้านใหม่ หมู่ 5 ต.บ้านใหม่ ต.ระโนด จ.สงขลา 90140

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 7.79871 y : 100.30362
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 14 ไร่ งาน ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2542
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 6 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด - ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ 50
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก 3 ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย 2,190 ตัน