สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.ควนรู

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง - ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย - ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.ควนรู

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ อบต.ควนรู จ.สงขลา

ที่ตั้ง

หมู่ 1 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 7.15337 y : 100.30945
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 13 ไร่ 7 งาน 3 ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2540
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 6.5 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 4.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ 2.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 2.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การเทกอง (Open Dump) จำนวน 2 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ 50
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก 5 ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย 3,650 ตัน