บ่อขยะทต.สะบ้าย้อย

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 9.00 ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย 0.00 ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะทต.สะบ้าย้อย

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ ทต.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท. อื่น
ชื่อ ทต.ท่าพระยา จ.สงขลา

ที่ตั้ง

หมู๋ 1 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 6.62547 y : 100.95362
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 25 ไร่ 12 งาน ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2566
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 1 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 3.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 3.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การเทกอง (Open Dump) จำนวน 3 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ 60
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก 5 ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย 5,840 ตัน