บ่อขยะทต.ยี่งอ

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 180.60 ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย 0.00 ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะทต.ยี่งอ

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ ทต.ยี่งอ จ.นราธิวาส

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท. อื่น
ชื่อ อบต.ยี่งอ จ.นราธิวาส

ที่ตั้ง

หมู่6 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 6.377445 y : 101.706682
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 10 ไร่ งาน ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2540
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 4 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 2.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ 0.15 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 1.85 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การเทกอง (Open Dump) จำนวน 1.85 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ 30
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก 10 ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย 6,650 ตัน