บ่อขยะทต.มะรือโบตก

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 2.00 ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย 0.00 ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะทต.มะรือโบตก

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ ทต.มะรือโบตก จ.นราธิวาส

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท. อื่น
ชื่อ อบต.เฉลิม จ.นราธิวาส

ที่ตั้ง

บ้านละโอ ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 6.19323 y : 101.41755
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 9 ไร่ งาน ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2539
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 10 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 4.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 4.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การเทกอง (Open Dump) จำนวน 4 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ 95
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก 1 ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย 1,460 ตัน