สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทต.รือเสาะ

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 16.00 ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย 0.00 ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทต.รือเสาะ

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ ทต.รือเสาะ จ.นราธิวาส

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท. อื่น
ชื่อ อบต.รือเสาะ จ.นราธิวาส

ที่ตั้ง

หมู่ 7 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 6.404653 y : 101.518648
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 30 ไร่ งาน ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2534
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 5 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 20.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 20.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การเทกอง (Open Dump) จำนวน 20 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ 40
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก 10 ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย 61,064.5 ตัน