บ่อขยะอบต.ตะปอเยาะ

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 44.00 ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย 0.00 ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะอบต.ตะปอเยาะ

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ อบต.ตะปอเยาะ จ.นราธิวาส

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท.
ชื่อ จ.นราธิวาส

ที่ตั้ง

หมู่1 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 6.462913 y : 101.702422
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 1 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2525
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 4 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 6.50 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 6.50 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การเทกอง (Open Dump) จำนวน 6.5 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ 95
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก 1 ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย 2,409 ตัน