บ่อขยะบ.เซาท์เทิร์น กรีนเนอร์จี จำกัด (อบต.คลองหอยโข่ง)

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 65.00 ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย 0.00 ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะบ.เซาท์เทิร์น กรีนเนอร์จี จำกัด (อบต.คลองหอยโข่ง)

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน เอกชนดำเนินการ
ชื่อ บริษัท เซาท์เทิร์น วี เพียวริตี้ จำกัด

ที่ตั้ง

499 ต.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 6.88563 y : 100.39766
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 132 ไร่ 2 งาน 8.3 ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2558
ห่างจากที่ตั้ง อปท. กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 62.50 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ 2.50 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 60.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• ปริมาณเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มีการคัดแยกที่สถานที่ จำนวน 20 ตัน/วัน
• การเทกอง (Open Dump) จำนวน 40 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน