บ่อขยะทต.บูเก๊ะตา

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 954.00 ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย 0.00 ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะทต.บูเก๊ะตา

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ ทต.บูเก๊ะตา จ.นราธิวาส

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท. อื่น
ชื่อ อบต.โล๊ะจูด จ.นราธิวาส

ที่ตั้ง

ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 5.869721 y : 101.843402
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 6 ไร่ งาน 46 ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2543
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 7 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 11.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 11.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การเทกอง (Open Dump) จำนวน 11 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ 50
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก 5 ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย 20,075 ตัน