บ่อขยะอบต.กาเยาะมาตี

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 776.50 ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย 0.00 ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะอบต.กาเยาะมาตี

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ อบต.กาเยาะมาตี จ.นราธิวาส

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท. อื่น
ชื่อ อบต.บาเระเหนือ จ.นราธิวาส

ที่ตั้ง

ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 6.551850 y : 101.665223
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 1 ไร่ 1 งาน 19 ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2565
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 6 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 2.50 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 2.50 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การเทกอง (Open Dump) จำนวน 2.5 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ 70
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก 3 ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย 2,737.5 ตัน