อบต.ทาม บ่อ 1

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง - ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย - ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

อบต.ทาม บ่อ 1

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ อบต.ทาม จ.ศรีสะเกษ

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท.
ชื่อ อบต.ทาม จ.ศรีสะเกษ

ที่ตั้ง

ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 15.241026 y : 104.581308
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด ไร่ 1 งาน ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2545
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 2.5 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 1.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 1.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การเทกอง (Open Dump) จำนวน 1 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ 80
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก 1 ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน