สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.นาเลิง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 111.00 ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย 0.00 ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.นาเลิง

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ อบต.นาเลิง จ.ร้อยเอ็ด

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท.
ชื่อ อบต.นาเลิง จ.ร้อยเอ็ด

ที่ตั้ง

บ้านแห่ หมู่ 2 ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 15.998304 y : 103.958199
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด ไร่ 2 งาน ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2556
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 4.1 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 4.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 4.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การเทกอง (Open Dump) จำนวน 4 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน