บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยทน.หาดใหญ่

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง - ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย - ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยทน.หาดใหญ่

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ ทน.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ที่ตั้ง

หมู่ 3 ถนนหาดใหญ่ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 6.94977 y : 100.41453
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 135 ไร่ งาน ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2515
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 12 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 210.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 210.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การเทกอง (Open Dump) จำนวน 210 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน