บ่อขยะอบต.หนองงูเหลือม หมู่7

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง - ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย - ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะอบต.หนองงูเหลือม หมู่7

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ อบต.หนองงูเหลือม จ.นครปฐม

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท.
ชื่อ จ.นครปฐม

ที่ตั้ง

บ้านตลาดใหม่หนองงูเหลือม หมู่7 ต.หนองงูเหลือม อ เมือง จ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม 73000

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 13.9072 y : 99.9732
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 6 ไร่ งาน ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2561
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 5.5 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 10.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 10.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) จำนวน 10 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ 50
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน