สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย บริษัท ทิพยวรรณ (เขต อบต.ลำพญา)

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง - ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย - ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย บริษัท ทิพยวรรณ (เขต อบต.ลำพญา)

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน เอกชนดำเนินการ
ชื่อ บริษัท ทิพยวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท. อื่น
ชื่อ จ.null

ที่ตั้ง

72/2 หมู่ 3 ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 13.8008 y : 100.143
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 13 ไร่ งาน ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2546
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 5 กิโลเมตร
สงไปกําจัด ณ บ.กลุ่ม 79 จำกัด จังหวัด นครปฐม
หางจากสถานที่กําจัดฯ 50 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด - ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน