บ่อขยะ ทต.ดอนยายหอม

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 20,000.00 ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย 0.00 ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะ ทต.ดอนยายหอม

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ ทต.ดอนยายหอม จ.นครปฐม

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท.
ชื่อ ทต.ดอนยายหอม จ.นครปฐม

ที่ตั้ง

ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 13.739272 y : 100.091486
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 9 ไร่ งาน 52 ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2542
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 3 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 10.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 10.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การเทกอง (Open Dump) จำนวน 10 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ 90
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน