บ่อขยะ อบต.บูกิต

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 1,680.00 ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย 0.00 ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะ อบต.บูกิต

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ บ่อขยะ อบต.บูกิต จ.นราธิวาส

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท.
ชื่อ บ่อขยะ อบต.บูกิต จ.นราธิวาส

ที่ตั้ง

ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 96130

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 6.2074 y : 101.8328
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 5 ไร่ 2 งาน ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2547
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 1.5 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 1.50 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 1.50 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• ปริมาณเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มีการคัดแยกที่สถานที่ จำนวน 1.5 ตัน/วัน
• การเทกอง (Open Dump) จำนวน 1.5 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน