เตาเผาขยะบริษัท จีเด็ค จำกัด

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 76.00 ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย 0.00 ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

เตาเผาขยะบริษัท จีเด็ค จำกัด

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน เอกชนดำเนินการ
ชื่อ บริษัท จีเดค จำกัด

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท. อื่น
ชื่อ ทม.ควนลัง จ.สงขลา

ที่ตั้ง

2044/88 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 6.9498 y : 100.4145
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 70 ไร่ งาน ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2557
ห่างจากที่ตั้ง อปท. กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 250.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 250.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• เตาเผาผลิตกระแสไฟฟ้า จำนวน 250 ตัน/วัน
      ผลิตกระแสไฟฟ้า จำนวน 6.5 เมกะวัตต์/วัน
      ขายกระแสไฟฟ้า จำนวน 1.5

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน