บ่อขยะทต.กระแสสินธุ์

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง - ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย - ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะทต.กระแสสินธุ์

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ ทต.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท.
ชื่อ ทต.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ที่ตั้ง

ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 7.5912 y : 100.342123
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 17 ไร่ งาน ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2561
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 2 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 3.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 3.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การเผาในเตา จำนวน 3 ตัน/วัน
      ไม่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน