บ่อขยะทม.ดอกคำใต้

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 200.00 ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย 0.00 ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะทม.ดอกคำใต้

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน เอกชนดำเนินการ
ชื่อ เอกชนทม.ดอกคำใต้

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท.
ชื่อ จ.พะเยา

ที่ตั้ง

ม.2 ต.บ้านบุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 19.12370 y : 99.99092
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 15 ไร่ งาน ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2564
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 7.1 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 4.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 4.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การเทกอง (Open Dump) จำนวน 4 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน