บ่อขยะทต.หนองหล่ม หมู่5

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 595.00 ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย 0.00 ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะทต.หนองหล่ม หมู่5

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ ทต.หนองหล่ม จ.พะเยา

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท.
ชื่อ จ.พะเยา

ที่ตั้ง

บ้านสันม่วง หมู่ 5 ถ.ดอกคำใต้-เชียงม่วน ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 18.949581 y : 100.06953
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 14 ไร่ งาน ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2551
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 12 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 1.50 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 1.50 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การเทกอง (Open Dump) จำนวน 1.5 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน