บ่อขยะทม.ตาคลี

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง - ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย - ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะทม.ตาคลี

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ ทม.ตาคลี จ.นครสวรรค์

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท. อื่น
ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย จ.นครสวรรค์

ที่ตั้ง

ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 15.305558 y : 100.259762
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 195 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2543
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 18 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 45.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ 1.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 44.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill) จำนวน 44 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน