บ่อขยะทน.นครปฐม

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 118,950.00 ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย 0.00 ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะทน.นครปฐม

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ ทน.นครปฐม จ.นครปฐม

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท. อื่น
ชื่อ อบต.ตาก้อง จ.นครปฐม

ที่ตั้ง

- ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม 73000

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 13.8623 y : 100.0483
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 232 ไร่ งาน ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2539
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 8.5 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 236.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ 4.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 232.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การเทกอง (Open Dump) จำนวน 232 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ 90
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน