บ่อขยะทต.สามง่าม

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 2.00 ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย 0.00 ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะทต.สามง่าม

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ ทต.สามง่าม จ.นครปฐม

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท.
ชื่อ จ.นครปฐม

ที่ตั้ง

บ้านดอนมะเกลือ หมู่12 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 13.9883 y : 100.0786
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 28 ไร่ งาน ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2547
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 3 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 46.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ 3.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 43.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การเทกอง (Open Dump) จำนวน 43 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ 80
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน