สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทต.ห้วยพลู

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 4.00 ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย 0.00 ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทต.ห้วยพลู

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ ทต.ห้วยพลู จ.นครปฐม

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท. อื่น
ชื่อ อบต.ดอนแฝก จ.นครปฐม

ที่ตั้ง

หมู่ 3 ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 13.8529 y : 100.2084
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 9 ไร่ งาน ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2524
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 2.4 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 26.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 26.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• ปริมาณเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มีการคัดแยกที่สถานที่ จำนวน 26 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ 90
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน