บ่อขยะวรชิต กำจัดขยะ (อบต.สวนป่าน)

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง - ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย - ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะวรชิต กำจัดขยะ (อบต.สวนป่าน)

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน เอกชนดำเนินการ
ชื่อ นายวรชิต ช่วยแสง

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท.
ชื่อ จ.null

ที่ตั้ง

บ้านสวนป่าน หมู่6 ต.สวนป่าน อ.เมือง จ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม 73000

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 13.7426 y : 99.9561
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 5 ไร่ 1 งาน ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2540
ห่างจากที่ตั้ง อปท. - กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด - ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน