บ่อขยะทม.ชัยนาท (เขาพลอง)

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 4.00 ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย 0.00 ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะทม.ชัยนาท (เขาพลอง)

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ ทม.ชัยนาท จ.ชัยนาท

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท. อื่น
ชื่อ อบต.เขาท่าพระ จ.ชัยนาท

ที่ตั้ง

บ้านเขาพลอง หมู่ 7 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท 17000

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 15.214273 y : 100.137123
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 67 ไร่ งาน ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2554
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 7 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 14.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ 0.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 14.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การเทกอง (Open Dump) จำนวน 14 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ 70
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก 10 ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน