สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทต.ธรรมามูล

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 180.00 ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย 0.00 ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทต.ธรรมามูล

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ ทต.ธรรมามูล จ.ชัยนาท

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท.
ชื่อ จ.ชัยนาท

ที่ตั้ง

หมู่ 6 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท 17000

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 15.270274 y : 100.133638
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร่ งาน ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2556
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 8 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 8.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ 0.30 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 7.70 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การเทกอง (Open Dump) จำนวน 7.7 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ 80
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก 5 ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน