บ่อขยะทต.หางน้ำสาคร

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 2,971.40 ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย 1,000.00 ตัน
ดําเนินการโดย บริษัทเอกชน

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะทต.หางน้ำสาคร

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ ทต.หางน้ำสาคร จ.ชัยนาท

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท.
ชื่อ จ.ชัยนาท

ที่ตั้ง

หมู่ 4 ถ.สายเอเชีย ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 15.293297 y : 100.189397
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 12 ไร่ งาน ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2550
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 1 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 20.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 20.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การเทกอง (Open Dump) จำนวน 20 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ 40
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก 5 ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน