บ่อขยะทต.หันคา

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง - ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย - ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะทต.หันคา

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ ทต.หันคา จ.ชัยนาท

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท. อื่น
ชื่อ อบต.เด่นใหญ่ จ.ชัยนาท

ที่ตั้ง

ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 15.019639 y : 99.920172
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 74 ไร่ งาน ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2559
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 15 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 66.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ 2.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 64.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill) จำนวน 64 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ 80
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก 5 ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน