บ่อขยะอบจ.นนทบุรี

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง - ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย - ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะอบจ.นนทบุรี

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ อบจ.นนทบุรี จ.นนทบุรี

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท. อื่น
ชื่อ อบต.คลองขวาง จ.นนทบุรี

ที่ตั้ง

ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 14.00498 y : 100.31717
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 620 ไร่ งาน ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2529
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 34 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 1,547.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 1,547.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill) จำนวน 1,582 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ 90
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน