บ่อขยะทม.อ่างทอง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 200.00 ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย 0.00 ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะทม.อ่างทอง

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ ทม.อ่างทอง จ.อ่างทอง

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท. อื่น
ชื่อ อบต.เทวราช จ.อ่างทอง

ที่ตั้ง

ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 14.64263 y : 100.44297
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 89 ไร่ 3 งาน 99 ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2544
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 9.4 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 95.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 95.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การเทกอง (Open Dump) จำนวน 95 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ 100
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน