บ่อขยะทต.พรหมบุรี

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 2,400.00 ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย 3,000.00 ตัน
ดําเนินการโดย บ.เทอร์มัลเทค จำกัด

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะทต.พรหมบุรี

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ ทต.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท.
ชื่อ ทต.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

ที่ตั้ง

ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 14.82794 y : 100.46143
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 11 ไร่ งาน ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2551
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 7 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 6.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 6.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การเทกอง (Open Dump) จำนวน 6 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ 100
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน