บ่อขยะทต.ถอนสมอ

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 3,066.00 ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย 0.00 ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะทต.ถอนสมอ

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ ทต.ถอนสมอ จ.สิงห์บุรี

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท.
ชื่อ ทต.ถอนสมอ จ.สิงห์บุรี

ที่ตั้ง

ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 14.74547 y : 100.38137
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 13 ไร่ 2 งาน 81 ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2539
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 4 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 6.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 6.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การเทกอง (Open Dump) จำนวน 6 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ 50
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน