บ่อขยะทม.ปราจีนบุรี

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 46.00 ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย 0.00 ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะทม.ปราจีนบุรี

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ ทม.ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท. อื่น
ชื่อ อบต.โนนห้อม จ.ปราจีนบุรี

ที่ตั้ง

บ้านดงยาง หมู่ 7 ถ.ประจันตคาม ต.โนนห้อม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี 25000

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 14.080493 y : 101.481668
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 191 ไร่ 0 งาน 29 ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2559
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 15 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 90.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 90.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การเทกอง (Open Dump) จำนวน 90 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน